Kinh tế xây dựng
 
Áp dụng định mức đơn giá dùng để lập Tổng mức đầu tư và dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa khu nhà quản lý và vận hành Nhà máy điện Cà Mau 1&2
7/19/19 5:01 PM

Ngày 19/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1693/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc áp dụng định mức đơn giá dùng để lập Tổng mức đầu tư và dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa khu nhà quản lý và vận hành Nhà máy điện Cà Mau 1&2.

Theo đó, việc áp dụng định mức đơn giá nêu trong văn bản trên trong công tác lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa khu nhà quản lý và vận hành Nhà máy điện Cà Mau 1 &2 là phù hợp với mục III - Hướng dẫn áp dụng tại Quyết định số 82/QĐ-SXD ngày 29/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc công bố đơn giá Xây dựng công trình - Phần sửa chữa.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP căn cứ hướng dẫn áp dụng tại Quyết định số 82/QĐ-SXD ngày 29/3/2011 làm cơ sở cho công tác lập tổng mức đầu tư; lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán; thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1693/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1693-BXD-KTXD_19072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !