Hướng dẫn áp dụng quy định về thời điểm chấm dứt vi phạm hành chính

Thứ năm, 09/05/2024 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1950/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc hướng dẫn áp dụng quy định về thời điểm chấm dứt vi phạm hành chính.

Theo đó, việc xác định thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về huy động vốn, cần căn cứ quy định tại:

- Điểm o khoản 2 Điều 5 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, trong đó quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính: o) Các hành vi vi phạm về xây dựng quy định tại nghị định này mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n khoản này thì người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và các hồ sơ tài liệu có liên quan để xác định thời điểm tính thời hiệu xử phạt.

- Điểm b khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, quy định: “b) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được quy định như sau:

Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

- Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: 1. Việc xác định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ xác định hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện vi phạm hành chính;

b) Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện là hành vi đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện vi phạm hành chính và hành vi đó vẫn đang xâm hại trật tự quản lý nhà nước.”.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh căn cứ các hồ sơ tài liệu có liên quan và các quy định nêu trên để xác định thời điểm tính thời hiệu xử phạt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1950/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)