Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật thương mại, đầu tư…

Thứ ba, 23/01/2024 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị cử tri gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật thương mại, đầu tư…

Về vấn đề này, trên cơ sở ý kiến phối hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có công văn 376/BXD-TCCB trả lời như sau:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực xây dựng trong nhiều năm qua. Hàng năm, Bộ Xây dựng giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ phối hợp với các Cục, Vụ chuyên môn, các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ, các chuyên gia từ các Bộ ngành, Hội nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo uy tín và các tổ chức quốc tế thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức viên chức ngành Xây dựng, cán bộ quản lý xây dựng và đô thị các cấp, người lao động tham gia quản lý và hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nhiều hình thức: (1) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về xây dựng theo kế hoạch của Bộ Xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước; (2) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực xây dựng được cấp có thẩm quyền ban hành tại các địa phương, doanh nghiệp.

Tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15. Trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức phổ biến các Luật này cũng như các văn bản hướng dẫn dưới luật, đồng thời tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng trên phạm vi cả nước.

Về nội dung kiến nghị liên quan đến kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật chuyên sâu về lĩnh vực thương mại, đầu tư, Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị và sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương để thực hiện thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 376/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)