Bộ Xây dựng góp ý đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân đến năm 2030

Thứ sáu, 11/11/2022 17:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5106/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cho ý kiến đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân đến năm 2030.

Căn cứ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo tổ chức lập “Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân đến năm 2030” trên cơ sở mở rộng phạm vi, quy mô lập quy hoạch của đồ án Quy hoạch chung thị trấn Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân đã được phê duyệt năm 2013,  phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 07/7/2022. Đồ án quy hoạch chung đô thị Nhân Mỹ đã thực hiện việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định.

Một số nội dung cần lưu ý, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện: Việc rà soát, đánh giá hiện trạng, đánh giá quỹ đất xây dựng đô thị phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật theo quy định, đảm bảo tính chính xác của các số liệu, cơ sở dữ liệu, bản đồ địa hình sử dụng để lập Đồ án quy hoạch.

Dự kiến quy mô đất đai, quy mô dân số của đô thị Nhân Mỹ cần được rà soát đảm bảo phù hợp với Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt và định hướng có liên quan trong Quy hoạch tỉnh Hà Nam, phù hợp yêu cầu thực trạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực lập quy hoạch. Cần luận cứ, xác định cụ thể quy mô của các thành phần dân số quy đổi (lao động nhập cư làm việc trong các ngành kinh tế, dự báo khách du lịch...) đảm bảo phù hợp với dự báo phát triển các ngành, lĩnh vực tại địa phương.

Bổ sung luận cứ chỉ tiêu quy hoạch đất dân dụng đô thị, đất đơn vị ở theo quy định tại mục 2.1, mục 2.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD. Đề xuất quy mô, chức năng khu đất công nghệ cao trong phạm vi Quy hoạch chung cần phù hợp Đề án thành lập khu công nghệ cao Hà Nam.

Cần lưu ý về giải pháp tổ chức không gian đô thị đảm bảo yêu cầu kết nối hài hòa, đồng bộ khu đô thị trung tâm, các khu hiện hữu, khu xây mới (trong đó có khu công nghệ cao). Đối với khu vực dân cư hiện hữu, cần bổ sung nghiên cứu các giải pháp cải tạo, chỉnh trang như tăng cường không gian cây xanh sử dụng công cộng, công trình hạ tầng xã hội, công trình hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích đô thị khác phục vụ cộng đồng; lưu ý sự gắn kết các khu dân cư hiện hữu với khu vực sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với các giai đoạn phát triển của đô thị.

Rà soát đảm bảo thống nhất và đồng bộ định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị với quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Tỉnh, tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. Lưu ý, định hướng cao độ nền cần tính toán xác định cao độ đê và khả năng phòng chống ngập của tuyến đê làm cơ sở để đưa ra các giải pháp cao độ nền cho phù hợp, tuân thủ quy định của Luật Đê điều, Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được phê duyệt. Nội dung cấp nước phòng cháy chữa cháy cho đô thị cần đảm bảo yêu cầu quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp và Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. Cần lưu ý, xem xét về tổ chức mạng lưới giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối của khu công nghệ cao để có phương án quy hoạch phù hợp trong nội dung Đồ án quy hoạch chung.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; đảm bảo sự phù hợp, thống nhất đồ án quy hoạch với các quy hoạch được duyệt và Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và quy định pháp luật có liên quan (Luật Đất đai, Luật Đê điều, Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Công nghệ cao...); đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng và chuyên ngành khác có liên quan. Chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải Đồ án quy hoạch được phê duyệt lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5106-BXD-QHKT_11112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5106/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)