Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 31/08/2022 17:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Cử tri tỉnh Ninh Thuận chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV kèm theo văn bản số 3864/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định việc quản lý hạ tầng nước sạch sinh hoạt, trong đó quy định cụ thể quy trình thực hiện bàn giao tài sản là hạ tầng nước sạch khi các dự án hoàn thành, quy định việc xử lý chuyển tiếp đối với các công trình đã thực hiện trước đây để kịp thời đưa các hệ thống cấp nước sạch vào quản lý, khai thác vận hành, tránh thất thoát tài sản công sau đầu tư; vì hiện nay chưa có quy định việc bàn giao hạ tầng hệ thống cấp nước sạch cho doanh nghiệp khi các dự án hoàn thành. Do vậy, tại địa phương, khi dự án hoàn thành chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện bàn giao hệ thống nước sạch cho doanh nghiệp để đưa vào quản lý vận hành, khai thác, nếu thực hiện chuyển giao sẽ không đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2022/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Nội dung của Nghị định đã tháo gỡ cơ bản các vướng mắc nêu trên của cử tri tỉnh Ninh Thuận.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3877/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)