Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Thứ hai, 01/11/2021 15:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4476/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030  và Văn bản số 3496/LĐTBXH-BĐG ngày 07/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm, Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2021 với nội dung như sau:

- Chủ đề Tháng hành động năm 2021 “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

- Thời gian: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021.

- Nội dung hoạt động, bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 3496/LĐTBXH-BĐG ngày 07/10/2021 về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (sau đây gọi tắt là Văn bản số 3496/LĐTBXH-BĐG).

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai Tháng hành động theo nội dung hướng dẫn trên và báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu tại Phụ lục 3, Văn bản số 3496/LĐTBXH-BĐG ngày 07/10/2021) kèm theo các thông tin, hình ảnh hoạt động của đơn vị về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ và email: nguyenlanbxd@gmail.com) trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4476-BXD-TCCB_29102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4476/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)