Hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ năm, 07/10/2021 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4164/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

1. Việc điều chỉnh giá, thanh toán hợp đồng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Nội dung văn bản số 1651/SXD-CCGD chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư, chỉ nêu ngày ký kết hợp đồng là ngày 02/11/2016, do vậy trường hợp Hợp đồng thi công xây dựng số 23/2016/HĐ-XD nêu trong văn bản số 1651/SXD-CCGD thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thì khoản 1 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã quy định: “Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký”. Theo đó, đối với các hợp đồng thi công xây dựng công trình, nhà thầu ngoài nghĩa vụ thi công hoàn thành và bàn giao công trình cho chủ đầu tư (bên giao thầu), còn có nghĩa vụ bảo hành theo quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Do đó, trường hợp các bên còn các nghĩa vụ phải thực hiện (bảo hành,…) theo quy định pháp luật và hợp đồng đã ký kết, thì việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giá hợp đồng trong thời gian thực hiện hợp đồng là phù hợp với quy định nêu trên.

Lưu ý: Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nội dung, tiến độ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4164-BXD-KTXD_07102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4164/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)