Ủy quyền thẩm định dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới)

Thứ năm, 07/10/2021 15:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4150/BXD-KTXD gửi UBND tỉnh Vĩnh Long có ý kiến về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thẩm định điều chỉnh dự toán thiết bị thuộc gói thầu số 9 và số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới).

Theo nội dung Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 06/9/2021, dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới) đang triển khai thực hiện và đã lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa thiết bị số 9 và số 15. Vì vậy, việc chuyển tiếp quản lý dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án thực hiện theo quy định tại Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP liên quan đến nội dung, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng; đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì trường hợp điều chỉnh dự toán thiết bị thuộc gói thầu số 9 và gói thầu số 15 (về phạm vi, nội dung, tính chất,…) thuộc dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới) như đề cập tại Tờ trình số 109/TTr-UBND không thuộc trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng phải thực hiện thẩm định. Chủ đầu tư tự tổ chức việc điều chỉnh và báo cáo người quyết định đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4150-BXD-KTXD_06102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4150/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)