Hướng dẫn chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình cải tạo, sửa chữa

Thứ sáu, 30/07/2021 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2988/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Mai về việc áp dụng chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình cải tạo sửa chữa.

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục I, Phụ lục số 2 và Bảng số 2.3, Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của một số dự án được điều chỉnh như quy định tại điểm 6, Mục I, Phụ lục số 2, Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Điểm 5.1, Mục II, Phụ lục số 2, Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh định mức chi phí thiết kế xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2988-BXD-KTXD_30072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2988/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)