Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản

Thứ sáu, 30/07/2021 15:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2993/BXD-QLN về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản.

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về việc nghiên cứu, báo cáo Chính phủ lập đề nghị đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội việc ban hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản để thay thế Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 vào Quý IV/2021, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 theo đề cương đính kèm, cụ thể như sau:

1. Tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và xây dựng báo cáo tổng kết theo Đề cương gửi kèm công văn này;

2. Tổng hợp, đánh giá những khó khăn vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản; kiến nghị, đề xuất các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành 02 Luật này.

Nội dung báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản gửi về Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trước ngày 15/8/2021 (bản gửi thư điện tử theo địa chỉ: quanlynha.bxd2021@gmail.com).

Chi tiết thông tin xin liên hệ: Ông Thân Thế Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà ở và công sở, điện thoại: 0912259674 (Luật Nhà ở); Ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Quản lý nhà thị trường bất động sản, điện thoại: 0903285868 (Luật Kinh doanh bất động sản).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2993-BXD-QLN_30072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2993/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)