Hướng dẫn sử dụng nguồn chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ năm, 15/07/2021 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 651/XD-CĐ ngày 25/5/2021 của Cục Quản lý Xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử dụng nguồn chỉ số giá để bù giá hợp đồng xây dựng dự án Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2733/BXD-KTXD ngày 15/7/2021có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Theo nội dung văn bản số 651/XD-CĐ, dự án Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 và đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, việc xác định chi phí dự toán xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định tại Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc sử dụng chỉ số giá xây dựng của vật liệu đá xây dựng để xác định giá vật liệu cát nghiền làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng, Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại văn bản số 1044/BXD-KTXD ngày 31/3/2021.

Theo nội dung văn bản số 651/XD-CĐ, chủ đầu tư đã phân tích, đánh giá tính tương đồng về dây chuyền sản xuất, tỷ lệ cấu thành hao phí của việc sản xuất cát nghiền từ đá xây dựng với sản xuất đá xây dựng nên việc sử dụng chỉ số giá xây dựng của vật liệu đá xây dựng để điều chỉnh giá cát nghiền là có cơ sở. Theo hợp đồng được ký kết, các bên đã thỏa thuận sử dụng chỉ số giá do Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê (thuộc Tổng cục thống kê) để điều chỉnh giá hợp đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư thì việc sử dụng chỉ số giá do Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê để điều chỉnh giá hợp đồng thấp hơn so với sử dụng chỉ số giá xây dựng của vật liệu đá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Sơn La công bố.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD, việc sử dụng nguồn chỉ số giá để điều chỉnh hợp đồng xây dụng có thể sử dụng giá công bố của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc các chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dụng, Tổng cục Thống kê công bố, nhưng sử dụng giá hoặc chỉ số giá nào để áp dụng cho hợp đồng thì các bên phải quy định cụ thể trong hợp đồng và phải phù hợp với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng. Do vậy, đề nghị Cục Quản lý Xây dụng công trình yêu cầu chủ đầu tư phân tích, đánh giá sự phù hợp của chỉ số giá dự kiến áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng, làm cơ sở xem xét, quyết định sử dụng nguồn chỉ số giá xây dựng của vật liệu đá xây dựng để điều chỉnh giá cát nghiền cho hợp đồng đảm bảo đúng quy định pháp luật, không xâm phạm quyền và lợi ích các chủ thể liên quan.

Đối với khối lượng các công việc thực hiện sau thời điểm Sở Xây dựng tỉnh Sơn La có công bố giá cát nghiền (tháng 01/2017) thì chủ đầu tư căn cứ giá cát nghiền được Sở Xây dựng tỉnh Sơn La công bố tính toán, so sánh lựa chọn phương án làm cơ sở điều chỉnh giá cát nghiền.

Bộ Xây dựng đề nghị Cục Quản lý Xây dựng công trình nghiên cứu các ý kiến nêu trên, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định, chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức, thực hiện đúng quy định pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2733-BXD-KTXD_15072021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2733/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)