Giải đáp vướng mắc liên quan đến việc quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ hai, 31/05/2021 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1985/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hình thức Quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bởi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, bao gồm các hình thức quản lý dự án sau: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án; Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc; Tổ chức tư vấn quản lý dự án. Việc giao nhiệm vụ quản lý dự án không phải là hình thức quản lý dự án, sau khi người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án như đã nêu trên, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc quản lý dự án hoặc giao Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án được quy định tại Điều 66 Luật Xây dựng.

Theo quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bởi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 “Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công khi người quyết định đầu tư giao quản lý thực hiện đồng thời hoặc liên tục các dự án thuộc cùng chuyên ngành hoặc trên cùng một địa bàn” và theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để quản lý các dự án đầu tư xây dựng do mình quyết định đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP “Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu đối với dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu.”. Với các nội dung nêu trên, việc lựa chọn Ban quản lý dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu được thực hiện đối với hình thức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1985-BXD-HDXD_31052021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1985/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)