Hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 17/05/2021 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1716/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi là Ban QLDA) hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 229/DAĐTXD-QLDA, do diện tích đất được giao nhỏ hơn diện tích đất trong dự án đầu tư xây dựng được duyệt dẫn tới phải điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phải điều chỉnh dự án. Theo quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng, hợp đồng xây dựng được điều chỉnh khi dự án điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có thỏa thuận khác. Như vậy, nếu trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận khác thì việc các bên xem xét, điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp với dự án được điều chỉnh là cần thiết.

Bộ Xây dựng lưu ý, các bên căn cứ vào nội dung dự án đã được điều chỉnh (quy mô, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư,…) để đánh giá mức độ ảnh hưởng trực tiếp của việc điều chỉnh dự án đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng đã ký kết giữa các bên làm cơ sở quyết định phạm vi, nội dung hợp đồng cho phù hợp, đảm bảo minh bạch, hiệu quả, phù hợp với hợp đồng đã ký kết và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1716-BXD-KTXD_17052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1716/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)