Hướng dẫn thực hiện đồ án Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 14/05/2021 16:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5107/SXD-PTĐT&HTKT ngày 28/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến hướng dẫn về thanh toán khối lượng đồ án quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng  đã có công văn 1673/BXD-HTKT có ý kiến như sau:

1. Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (bao gồm quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị) được lập thành đồ án riêng đối với thành phố trực thuộc Trung ương. Thời điểm trước ngày 01/01/2019, trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, phần quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được cụ thể hoá thông qua các đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Sau ngày 01/01/2019 khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/7/2017 có hiệu lực, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (bao gồm quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị) trên địa bàn tỉnh không lập riêng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và sẽ là nội dung trong quy hoạch tỉnh. Do đó, đối với kết quả nghiên cứu này, đề nghị Sở Xây dựng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét kế thừa các nội dung của quy hoạch nêu trên, tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bình Dương theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

2. Về kiến nghị sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, xem xét khi sửa đổi nội dung Luật Quy hoạch đô thị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1673-BXD-HTKT_14052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1673/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)