Hướng dẫn về phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ sáu, 14/05/2021 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1657/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam hướng dẫn về phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã quy định phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức: các hình thức quy định tại các điểm b, d, h Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản; Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 không quy định về việc xác định doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Liên quan đến việc xác định doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, đề nghị Quý Công ty có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1657-BXD-QLN_13052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1657/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)