Điều kiện của hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Thứ sáu, 14/05/2021 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1656/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai hướng dẫn điều kiện của hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản thì kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê bất động sản.

Theo quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Tại Điều 5 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đã có quy định cụ thể các trường hợp kinh doanh bất động sản có “quy mô nhỏ, không thường xuyên”.

Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đối chiếu quy định nêu trên với trường hợp cụ thể để hướng dẫn triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1656-BXD-QLN_13052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1656/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)