Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở

Thứ ba, 11/05/2021 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản đề ngày 05/4/2021 của Công ty Luật TNHH Tâm Anh đề nghị hướng dẫn áp dụng nguyên tắc “đa số” trong bầu Ban quản trị nhà chung cư.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1580/BXD-QLN ngày 11/5/2021 có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư (gọi tắt là Thông tư số 06) thì mọi quyết định của hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu, không quy định nguyên tắc đa số quá bán hay tính phiếu bầu từ cao đến thấp.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 06 thì Hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư, số lượng, danh sách thành viên Ban quản trị…

Do đó, đề nghị Công ty đối chiếu trường hợp của mình với quy định nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1580-BXD-KTXD_11052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1580/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)