Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Thứ tư, 05/05/2021 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 488/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành gồm các ông, bà có tên sau:

I. Ban soạn thảo:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

4. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Bà Ma Thị Luận, Phó Chánh văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Đỗ Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Phan Duy Thương, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Bà Trương Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;

12. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;

13. Ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, Thành viên;

14. Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

15. Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng, Thành viên;

16. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

17. Ông Đào Văn Phương, Phó Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên.

II. Tổ biên tập:

1. Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Lương Đức Trung, Vụ phó Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an;

4. Bà Lê Ngọc Hà, Chuyên viên Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

5. Ông Nguyễn Thái Ninh, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

6. Ông Lương Văn Hùng, Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

7. Ông Lê Quốc Anh, Phó trưởng phòng GĐCLXD 3, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

8. Ông Đỗ Đức Thắng, Phó Chánh văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

9. Ông Nguyễn Khánh Long, Trưởng phòng Quản lý Chất thải rắn, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

11. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch – Kiến trúc,  Bộ Xây dựng, Tổ viên;

12. Bà Hoàng Thị Hường, Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Xây dựng, Tổ viên;

13. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Nghiên cứu viên chính, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

14. Ông Phạm Văn Thành, Chuyên viên Phòng Thẩm định Dự án đầu tư PTĐT, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

15. Bà Phạm Hải Hà, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

16. Bà Lê Mai Hồng, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

17. Bà Vũ Thị Hường, Trưởng phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Xây dựng, Tổ viên;

18. Bà Trần Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xâ dựng, Tổ viên;

19. Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thư ký.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 488/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)