Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các Trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Bộ

Thứ sáu, 16/04/2021 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/4/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1255/BXD-KHTC gửi các Trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Bộ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh về tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (dự kiến trong tháng 4/2021), Bộ Xây dựng yêu cầu các Trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 so với thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020; đề xuất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021;

2. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công;

3. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị;

4. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, quản lý, sử dụng tài sản, hướng tới tự chủ hoàn toàn theo quy định; đề xuất các giải pháp (nếu có);

5. Báo cáo các chỉ tiêu số liệu chủ yếu theo mẫu phụ lục đính kèm văn bản này.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 20/4/2021; đồng thời gửi trước bản điện tử vào địa chỉ email đồng chí: thuyhoang73@yahoo.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1255-BXD-KHTC_16042021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1255/BXD-KHTC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)