Hướng dẫn quy trình thẩm định dự án đầu tư, thiết kế, dự toán

Thứ sáu, 16/04/2021 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1248/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn quy trình thẩm định dự án đầu tư, thiết kế, dự toán.

Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và có hiệu lực từ ngày ký. Trong đó, Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: “Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người quyết định đầu tư giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc làm cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Người quyết định đầu tư được giao cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc.”.

Do vậy, người quyết định đầu tư có thể giao cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc là cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1248-BXD-HDXD_16042021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1248/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)