Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 09/12/2022 13:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan góp ý bằng văn bản về nội dung Dự thảo Thông tư nêu trên. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Xây dựng, địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 24/12/2022 đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ hộp thư:  ttth@moc.gov.vn để tổng hợp

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Thong tu sua doi Thong tu 09

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)