Nghiệm thu Dự thảo bộ Tiêu chuẩn TCVN “Hố thu nước cho tòa nhà”

Thứ năm, 11/06/2020 15:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/6/2020, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự thảo bộ Tiêu chuẩn do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, đó là TCVN “Hố Thu nước cho tòa nhà” - Phần 1: Hố thu nước trên sàn có xi phông với nút nước sâu ít nhất 50mm; phần 2: Hố thu nước trên sàn và trên mái không có xi phông; phần 3: Đánh giá sự phù hợp; phần 4: Nắp thu nước; phần 5: Hố thu nước có tấm chắn chất lỏng nhẹ. 

Toàn cảnh cuộc họp

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Bảo vệ đề tài trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, KS. Phạm Bằng Hải - Đồng Chủ nhiệm đề tài nêu lên sự cần thiết phải xây dựng bộ Tiêu chuẩn TCVN “Hố Thu nước cho tòa nhà” gồm 5 phần như đã nêu ở trên, đồng thời cho biết, bộ Tiêu chuẩn này được chuyển dịch tương đương từ Tiêu chuẩn BS EN 1253-1:2015.

Bộ Tiêu chuẩn này được áp dụng nhằm phân loại hố thu nước sàn sử dụng bên trong tòa nhà, đưa ra hướng dẫn nơi lắp đặt và quy định những yêu cầu trong thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và ghi nhãn hố thu nước sử dụng trong tòa nhà được chế tạo tại nhà máy, bằng bất kỳ vật liệu nào.

Hố thu nước trong hệ thống thoát nước yêu cầu phải có xi phông với độ sâu nút nước tối thiểu 50mm (các hố thu nước thoát sàn). Bộ Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các kênh thoát nước thẳng theo quy định trong Tiêu chuẩn EN 1433; phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga được quy định trong Tiêu chuẩn EN 124.

Sau khi nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm đề tài, đặc biệt là những lỗi liên quan đến trình bày, thống nhất các thuật ngữ khoa học, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu Dự thảo bộ Tiêu chuẩn TCVN “Hố Thu nước cho tòa nhà”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)