Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm về giải pháp thiết kế tầng cao Trường học

Thứ tư, 29/04/2020 15:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 98/BQLDAĐTXD ngày 11/3/2020 của UBND quận Hoàn Kiếm về luận chứng bổ sung đối với công trình xây dựng Trường mầm non Bà Triệu, xây dựng tại số 65 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm và công văn số 106/BQLDAĐTXD ngày 12/3/2020 về luận chứng bổ sung đối với công trình Trường tiểu học Quang Trung, xây dựng tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2062/BXD-KHCN ngày 29/4/2020 có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp xây dựng Trường mầm non Bà Triệu, ngày 10/4/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 638/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy chấp thuận các giải pháp bổ sung để thiết kế Trường mầm non Bà Triệu cao 05 tầng nổi, 01 tầng hầm và 01 tầng tum bao gồm: (1) Chấp thuận giải pháp bố trí công năng với điều kiện chỉ bố trí các phòng học từ tầng 3 trở xuống (phù hợp vớỉ quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD); tầng 4 bố trí phòng phục vụ giáo viên như: Hội trường, phòng thể chất, phòng ngoại ngữ, phòng vi tính, phòng hiệu trưởng; tầng 5 bố trí khu bếp (sử dụng điện), phòng hội đồng, phòng truyền thống, phòng hiệu phó, phòng nhân viên, sân vườn máỉ; tầng tum bố trí phòng kỹ thuật, máy phát diện; tầng hầm không bố trí gara ô-tô; (2) Chấp nhận giải pháp sử dụng đường giao thông đô thị đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động; (3) Chấp thuận giải pháp thiết kế lối thoát nạn; (4) Đồng ý giải pháp thiết kế đảm bảo ngăn cháy lan; (5) Đảm bảo trang bị phương tiện PCCC và CNCH đủ cho đội PCCC cơ sở, trang bị tối thiểu 01 người/1bộ mặt nạ lọc độc, trang bị bổ sung hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho toàn bộ công trình.

2. Về trường hợp xây dựng Trường tỉểu học Quang Trung, ngày 10/4/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 637/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt về PCCC chấp thuận các giải pháp bổ sung để thiết kế Trường mầm non Bà Triệu cao 06 tầng và 01 tầng hầm bao gồm: (1) Chấp thuận giải pháp bố trí công năng với điều kiện chỉ bố trí các phòng học từ tầng 4 trở xuống (phù hợp với quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD); tầng 5 bố trí các phòng thực hành phục vụ giáo viên, phòng hội đồng, hội trường, các phòng hành chính; tầng 6 bổ trí khu bếp, phòng hiệu phó, phòng kho; (2) Chấp nhận giải pháp sử dụng đường giao thông đô thị đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động; (3) Chấp thuận gỉải pháp thiết kế lối thoát nạn; (4) Đồng ý giải pháp thiết kế đảm bảo ngăn cháy lan; (5) Đảm bảo trang bị phương tiện PCCC và CNCH đủ cho đội PCCC cơ sở, trang bị tối thiểu 01 người/1 bộ mặt nạ lọc độc, trang bị bổ sung hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho toàn bộ công trình.

Như vậy, theo kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại các văn bản số 637/PCCC&CNCH-P4 và 638/PCCC&CNCH-P4 ngày 10/4/2020; Căn cứ quy định tại QCVN 06:2010/BXD (Mục 1.1.7) và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ Xây dựng đồng ý chấp thuận với giải pháp kỹ thuật bố trí công năng cho công trình theo đúng hồ sơ luận chứng thiết kế đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý để thiết kế (1) Trường mầm non Bà Triệu; (2) Trường tiểu học Quang Trung, cao vượt quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD).

Bộ Xây dựng đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm chỉ đạo thi công công trình và đưa vào sử dụng các không gian chức năng, giảỉ pháp thiết kế công trình theo đúng hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu; đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_2062-BXD-KHCN_29042020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2062/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)