Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ quản lý xây dựng và đô thị các cấp

Thứ tư, 13/05/2020 17:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/5/2020, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá đã họp nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý xây dựng và đô thị các cấp” - mã số: RD 84-17, do Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ KHCN (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp. 

 

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng, TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện AMC cho biết, tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu căn cứ trên cơ sở Quyết định số 1961/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 2010 về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” với mục tiêu chung nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam. Trong bối cảnh bước sang thế kỷ 21, hệ thống đô thị nước ta phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, tuy nhiên công tác quản lý xây dựng và đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển của quá trình đô thị hóa. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này được xác định là do hệ thống chính quyền đô thị chưa đủ năng lực quản lý, kiểm soát có hiệu quả tiến trình đô thị hóa; đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn phụ trách phát triển đô thị, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đòi hỏi.

Theo báo cáo, mục tiêu chung của nhiệm vụ là xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị thuộc chính quyền đô thị các cấp nhằm để Bộ Xây dựng theo dõi đánh giá và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ này. Kết quả thực hiện nhiệm vụ,đề tài đã hoàn thành hai nội dung chính: Tổng hợp dữ liệu, khảo sát đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp. Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu đội ngũ nhân sự này.

Tại Hội đồng, hai ủy viên phản biện là TS. Trần Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) và ThS. Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Xây dựng) đánh giá, kết quả nghiên cứu của đề tài cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm vụ đề ra, với 3 nội dung chính: Điều tra khảo sát đánh giá tổng hợp nguồn dữ liệu về cán bộ lãnh đạo đô thị các cấp; Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, tổ chức phổ biến sử dụng phần mềm; Nghiên cứu đề xuất với Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng của Bộ thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu.

Nhóm tác giả thực hiện đề tài đã thống kê các số liệu cơ bản về đội ngũ cán bộ lãnh đạo chuyên môn tại các đô thị trong cả nước; các quy định hiện hành đối với đội ngũ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp quản lý; Xây dựng 03 mẫu phiếu tương ứng với 3 nhóm đối tượng để điều tra khảo sát trực trạng trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với 6.300 phiếu tại 4 vùng miền trên cả nước (khu vực phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Nam). Qua đó, đề xuất giải pháp như: nâng cao trình độ năng lực của cán bộ chuyên môn đô thị các cấp; các chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn theo từng nhóm đối tượng các cấp quản lý; phần mềm quản lý dữ liệu cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp; phân công nhiệm vụ quản lý dữ liệu đội ngũ cán bộ này.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến với nhóm tác giả thực hiện nhiệm vụ ở một số nội dung như: nên đề xuất bổ sung vào yêu cầu chung đối với 3 cấp quản lý đô thị một số nội dung được đánh giá hạn chế về kỹ năng phù hợp theo từng cấp quản lý; đề xuất phần mềm quản lý dữ liệu cán bộ là đề xuất mới cần thiết, tuy nhiên tính khả thi không cao bởi phải điều chỉnh các quy định pháp lý hiện hành, vì vậy cần đề xuất lộ trình thực hiện; …v.v

Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài, kết quả đạt loại Khá.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)