Hướng dẫn kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu

Thứ ba, 16/11/2021 17:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4758/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo phương thức PPP.

Đối với dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), việc giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Theo điểm a khoản 8 Điều 19 thì cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm “Kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và kiểm tra kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu (nếu có)”.

Để đảm bảo việc triển khai thi công xây dựng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hoàn thành trong năm 2022 theo đúng tiến độ đã được Quốc hội thông qua và theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan ký kết hợp đồng cần xem xét đưa ra các tiêu chí yêu cầu nhằm đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thi công xây dựng có năng lực, kinh nghiệm như:

(i) Có năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với phạm vi công việc (chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có phạm vi hoạt động thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, cầu - hầm trong giao thông đường bộ; hạng của tổ chức phù hợp với quy mô cấp công trình tham gia thực hiện); có hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của dự án;

(ii) Đã thi công phần kết cấu chính của ít nhất một công trình cấp I hoặc hai công trình cấp II thuộc lĩnh vực công trình giao thông đường bộ, cầu - hầm trong giao thông đường bộ theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

(iii) Đảm bảo khả năng huy động tập trung đủ số lượng máy móc, thiết bị và nhân lực chủ yếu phù hợp với quy mô gói thầu, khối lượng công việc mà tổ chức tham gia thực hiện.

Ngoài ra, trong trường hợp các gói thầu cần đẩy nhanh việc thi công xây dựng công trình để hoàn thành theo yêu cầu tiến độ chung của toàn dự án, đề nghị cơ quan ký kết hợp đồng xem xét đưa thêm yêu cầu đánh giá về khả năng huy động tài chính, khả năng tăng cường máy móc thiết bị, đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu và huy động nhân lực của nhà thầu thi công.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4758-BXD-HDXD_16112021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4758/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)