Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Thứ năm, 11/11/2021 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4677/BXD-HĐXD gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Kbang, tỉnh Gia Lai hướng dẫn về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 Luật Xây dưng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng thì điều kiện chung để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, để công tác cấp giấy phép xây dựng nói chung và cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sớm lập và phê duyệt quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4677-BXD-HDXD_11112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4677/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)