Hướng dẫn việc đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

Thứ hai, 25/10/2021 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4384/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn việc đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Nội dung đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định được quy định tại điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có quy định việc cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, đóng dấu xác nhận các nội dung đã được thẩm định trên các bản vẽ có liên quan của 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng. Người đề nghị thẩm định có thể thực hiện sao y, chứng thực để thực hiện các công việc tiếp theo đối với bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, đóng dấu theo quy định.

Đối với đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc ngoài cách thức lưu trữ hồ sơ dưới định dạng .PDF, có thể kiểm tra, đóng dấu xác nhận các nội dung đã được thẩm định trên các bản vẽ có liên quan nhiều hơn 01 bộ, Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận để rà soát, đề xuất khi thực hiện sửa đổi quy định pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4384-BXD-HDXD_25102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4384/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)