Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án, công trình

Thứ năm, 21/10/2021 15:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4334/BXD-HĐXD gửi Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông công cộng và đăng kiểm thủy hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án, công trình mà Sở GTVT Hải Phòng được giao làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ gửi kèm, Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông công cộng và đăng kiểm thủy có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND thành phố Hải Phòng; Quyết định số 950/QĐ-SGTVT ngày 01/8/2019 và Quyết định số 955/QĐ-SGTVT ngày 02/8/2019 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng.

Tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư lựa chọn hình thức quản lý dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14,…”. Theo đó, người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng hình thức quản lý dự án.

Theo nội dung văn bản số 253/TTQLBT&ĐKT-HCTH, trường hợp Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng được giao làm chủ đầu tư dự án, và được người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án thì thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Theo đó, việc chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng) sử dụng tư cách pháp nhân của mình (sử dụng con dấu của Sở) và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng là phù hợp.

Pháp luật hiện hành không có quy định khống chế tổng mức đầu tư khi áp dụng hình thức chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án. Do đó, để có thể được Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng giao là bộ máy chuyên môn trực thuộc, Trung tâm cần phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án, các cá nhân tham gia quản lý dự án theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4334-BXD-HDXD_21102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4334/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)