Hướng dẫn ủy quyền thẩm định các dự án do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư

Thứ năm, 07/10/2021 17:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 251/TABT-VP ngày 30/8/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền thẩm định các dự án do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4181/BXD-HĐXD ngày 07/10/2021 có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 251/TABT-VP ngày 30/8/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận được Tòa án nhân dân tối cao ủy quyền là người quyết định đầu tư dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận và dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận là các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhóm B và C. Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 13 và điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án nhóm B là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng; thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án nhóm C là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 có quy định về nội dung ủy quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng tại khoản 4 Điều 1 và khoản 12 Điều 1 (nội dung bổ sung khoản 8 Điều 10 và khoản 9 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và không quy định việc ủy quyền. Do vậy, đối với dự án nhóm B nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận cần hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4181-BXD-HDXD_07102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4181/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)