Hướng dẫn Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp - UBND tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp

Thứ năm, 19/08/2021 18:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3322/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp - UBND tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn tình huống xây dựng công trình khẩn cấp.

Theo đó, việc quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng khẩn cấp thực hiện theo quy định tại Điều 130 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và tại Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, dự án đầu tư công khẩn cấp không phải quyết định chủ trương đầu tư. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Trường hợp đã xác định rõ yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng thì không cần thiết lập hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu, mà thực hiện thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu theo quy định tại tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Thành phần hồ sơ pháp lý, tạm ứng, thanh toán đối với dự án xây dựng khẩn cấp theo điểm b, khoản 8, Điều 8 Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3322-BXD-HDXD_19082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3322/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)