Hướng dẫn xét cấp chứng chỉ theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ hai, 16/08/2021 09:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3231/BXD-HĐXD gửi Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) về việc hướng dẫn thực hiện xét cấp chứng chỉ theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Theo quy định tại khoản b & khoản c Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thì mốc tính để xác định thời gian kinh nghiệm tham gia công việc từ thời điểm cá nhân được cấp bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp tương ứng với từng hạng năng lực hành nghề hoạt động xây dựng.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Nhóm dự án cấp công trình được quy định thể hiện trong Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (mẫu 01 - Phụ lục IV) Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. VACC căn cứ vào thành phần và nội dung hồ sơ của công dân để đánh giá xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

4. Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. VACC có thể căn cứ vào bảng điểm và các môn học của công dân để đánh giá chuyên môn phù hợp.

5. Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng Hạng II được quy định tại Điều 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Điều kiện của Giám đốc Quản lý dự án được quy định tại Mục 2 Điều 73 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

6. Nguyên tắc xác định cấp công trình được quy định tại Điều 2 Thông tư số 06/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc quy định phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3231-BXD-HDXD_16082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3231/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)