Hướng dẫn lập dự toán các hạng mục sửa chữa, gia cố công trình hầm

Thứ sáu, 05/11/2021 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4603/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn lập dự toán các hạng mục sửa chữa, gia cố công trình hầm thuộc dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh.

Theo đó, dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh (viết tắt là Dự án gia cố hầm) được phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải, trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên nội dung văn bản số 923/BQLDA-ĐHDA1 không nêu rõ dự án đã triển khai công việc nào thuộc dự án và trước hay sau thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Do đó, đề nghị Ban QLDA 85 rà soát xác định pháp luật áp dụng cho dự án trên cơ sở quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để làm cơ sở căn cứ xác định nội dung pháp luật xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho phù hợp với tình hình triển khai dự án. Riêng hệ thống định mức và đơn giá áp dụng để lập dự toán xây dựng công trình phải được cập nhật theo hệ thống định mức và đơn giá đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm lập dự toán.

Trường hợp dự án có khó khăn, phức tạp về biện pháp thi công, điều kiện thi công như nêu trong văn bản số 923/BQLDA-ĐHDA1, hệ thống định mức, đơn giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành áp dụng chưa phù hợp thì chủ đầu tư căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng áp dụng cho dự án để tổ chức xác định định mức, đơn giá cho phù hợp theo phương pháp xác định đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn. Việc bổ sung chi phí nhân công chờ và việc vận dụng hệ số định mức của hệ thống định mức đã hết hiệu lực như nêu tại văn bản số 923/BQLDA-ĐHDA1 là không phù hợp quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư lưu ý: Việc xác định đơn giá nhân công xây dựng căn cứ theo hướng dẫn của UBND cấp tỉnh nơi xây dựng công trình tại thời điểm lập dự toán.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4603-BXD-KTXD_05112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4603/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)