Hướng dẫn hệ số điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi chế độ chính sách tiền lương

Thứ tư, 03/11/2021 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4537/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH TVKTXD & CNTT Long Việt hướng dẫn hệ số điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi chế độ chính sách tiền lương.

Trường hợp việc lập quy hoạch nêu tại văn bản số 06/2021/CV-LV là quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì chi phí quy hoạch xác định theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD. Chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 20/2019/TT-BXD.

Trường hợp việc lập quy hoạch thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì chi phí lập và điều chỉnh quy hoạch xác định theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4537-BXD-KTXD_03112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4537/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)