Hướng dẫn về việc cung cấp phụ tùng thay thế cho Dự án Trạm bơm tiêu Bình Bộ, huyện Phú Ninh

Thứ tư, 27/10/2021 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4408/BXD-KTXD gửi Công ty Kirloskar Brothers Limited hướng dẫn về việc cung cấp phụ tùng thay thế cho Dự án Trạm bơm tiêu Bình Bộ, huyện Phú Ninh.

Việc quản lý, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, đảm bảo tuân thủ với quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung tại văn bản số KBL/IRR/VIETNAM/BINH-BO-EXE/2021/MOC/02 thì Hợp đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị Trạm bơm tiêu Bình Bộ, huyện Phú Ninh là hợp đồng trọn gói; công trình và tất cả các thiết bị, phụ tùng thay thế đã được nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư theo đúng khối lượng tại Bảng khối lượng của hợp đồng. Theo đó, trường hợp hợp đồng đã ký kết giữa các bên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì:

- Điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định về giá hợp đồng trọn gói.

- Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định về thanh toán hợp đồng trọn gói.

- Điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD quy định về điều chỉnh khối lượng hợp đồng trọn gói.

Căn cứ các quy định trên, đối với nội dung đề nghị hướng dẫn tại văn bản số KBL/IRR/VIETNAM/BINH-BO-EXE/2021/MOC/02 thì:

- Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu cung cấp bổ sung phụ tùng thay thế sau khi nghiệm thu và bàn giao công trình nằm ngoài danh mục thiết bị thay thế thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết thì các bên phải thống nhất, ký phụ lục bổ sung hợp đồng trong đó xác định rõ loại phụ tùng, số lượng bổ sung, phát sinh và đơn giá thanh toán.

- Việc thanh toán giá trị phụ tùng thay thế được bổ sung theo yêu cầu của Chủ đầu tư và giá trị còn lại của hợp đồng thực hiện theo hồ sơ hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4408-BXD-KTXD_27102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4408/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)