Hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án

Thứ hai, 11/10/2021 18:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4217/BXD-KTXD gửi Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng - Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công: trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia. Do đó, đối với dự án có cấu phần xây dựng (trừ dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công), thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng - Ủy ban Dân tộc (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc) thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP là phù hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4217-BXD-KTXD_11102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4217/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)