Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong quá trình quản lý dự án

Thứ ba, 21/09/2021 17:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3901/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất về việc hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong quá trình quản lý dự án.

1. Về năng lực để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Điều kiện để xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng đối với cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 66, 67, 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, trường hợp cán bộ đã được giao nhiệm vụ giám sát chưa có kinh nghiệm giám sát trưởng thì không đủ điều kiện nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực giám sát xây dựng công trình.

2. Về xác định, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh

Nội dung văn bản số 779/BQLDA không nêu rõ thời điểm phê duyệt dự án, tiến độ thực hiện dự án, thời điểm điều chỉnh dự toán xây dựng,… Do đó, Bộ Xây dựng không đủ căn cứ để hướng dẫn cụ thể. Việc xác định, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định pháp luật tương ứng với thời điểm thực hiện. Trường hợp việc điều chỉnh dự toán xây dựng được thực hiện ở thời điểm hiện tại thì việc xác định, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đang được áp dụng cho dự án và quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3901-BXD-KTXD_21092021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3901/BXD-KTXD.           

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)