Về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

Thứ sáu, 14/05/2021 16:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1678/BXD-GĐ gửi Công ty May mặc Quảng Việt về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

Theo nội dung nêu tại văn bản số 12/04/2021-QVN, công trình Nhà kho (Công trình) có quy mô gồm 01 tầng trệt và 02 tầng lầu, diện tích mặt bằng 34x93,5m. Căn cứ theo tiêu chí quy mô kết cấu để xác định cấp công trình tại Bảng 2.1 Phụ lục II Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì Công trình nêu trên là loại công trình công nghiệp nhẹ, cấp III. Công trình này thuộc Danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định tại Mục II.7 Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cũng theo nội dung tại văn bản số 12/04/2021-QVN, Công trình nêu trên đã hoàn thành thi công xây dựng từ ngày 02/02/2021. Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì Công trình thuộc đối tượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định này. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu Công trình này là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1678-BXD-GD_14052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1678/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)