Hướng dẫn xác định cấp công trình kè bảo vệ bờ sử dụng trong các công trình thủy lợi, chỉnh trị trong sông

Thứ hai, 08/02/2021 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 471/BXD-GĐ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng hướng dẫn xác định cấp công trình “Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My” (Công trình).

Quy mô Công trình theo văn bản số 2827/SNN&PTNT-QLXDCT là công trình kè bảo vệ bờ, sử dụng trong các công trình thủy lợi, chính trị trong sông với “chiều cao lớn nhất của kè là Hkè max = 16 m và độ sâu mực nước lớn nhất trong sông là Hnước max = 11 m”. Căn cứ theo tiêu chí độ sâu mực nước để xác định cấp công trình tại Bảng 2.2 Phụ lục II Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì Công trình là công trình cấp I (trong trường hợp công trình có tổng chiều dài tuyến ≤ 500 m thì hạ xuống một cấp).

Đối với các nội dung đề xuất về phân cấp chung đối với công trình kè bảo vệ bờ sông để chống lũ và về thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế nêu tại Mục 2, Mục 3 văn bản số 2827/SNN&PTNT-QLXDCT, Bộ Xây dựng xin tiếp thu để tổng hợp vào nội dung góp ý xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến quy định về phân cấp công trình xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_471-BXD-GD_08022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 471/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)