Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Thứ bẩy, 05/12/2020 13:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 4/12/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu hai đề tài Khoa học công nghệ do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện - “Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng và các giải pháp tăng cường công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình” và “Nghiên cứu thực trạng công tác thống kê, báo cáo và đề xuất các chỉ tiêu đánh giá, phân loại sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp

Trình bày lý do, sự cần thiết của đề tài thứ nhất, thay mặt nhóm đề tài, ThS. Đỗ Duy Tạo cho biết: qua nghiên cứu, nhóm nhận thấy ILO đưa ra các điều khoản an toàn và sức khỏe người lao động trong hoạt động xây dựng, nhằm hướng dẫn xây dựng các hệ thống quy chuẩn của các quốc gia thành viên để đảm bảo đạt được các yêu cầu của mình.

Hệ thống quy định về an toàn của Mỹ có tổng cộng 57 bộ thành phần. Trong đó, phần quy định về an toàn trong lĩnh vực xây dựng (Quy định 1926) là tập hợp các điều khoản an toàn bắt buộc áp dụng, rất toàn diện để đảm bảo đạt được yêu cầu an toàn và sức khỏe của người lao động trong hoạt động xây dựng của ILO và Đạo luật An toàn và sức khỏe lao động 1970. Ngoài ra, Quy định 1926 cũng bao gồm các phụ lục đưa ra một số điều khoản khuyến khích áp dụng.

Tương tự Mỹ, hệ thống quy định của Úc, Nhật cũng có các nội dung theo yêu cầu của ILO và điều kiện của từng quốc gia. Tại Việt Nam, QCVN 18:2014/BXD cũng có một số nội dung cơ bản đáp ứng được các quy định của ILO. Qua đó, nhóm đề tài kiến nghị, Việt Nam cần định hướng công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng theo các nội dung quy định của ILO, Quy định 1926 của Mỹ, có điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Về đề tài thứ hai, ThS. Đỗ Duy Tạo cho biết: mục tiêu của đề tài này nhằm đề xuất các chỉ tiêu đánh giá, phân loại sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong xây dựng đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế và quá trình phát triển của ngành Xây dựng Việt Nam.

Để thực hiện đề tài, nhóm đã tham khảo, tổng hợp nhiều tài liệu nghiên cứu trong nước và quốc tế có liên quan. Nhóm cũng áp dụng một số phương pháp khoa học như khảo sát thực tế; tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo từ các địa phương; đưa ra đề xuất cụ thể.

Qua nghiên cứu, nhóm đề tài kiến nghị: để thông tin thống kê được công bố kịp thời, đầy đủ và khách quan đến mọi đối tượng, cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông qua nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, thông tin về các chỉ tiêu đánh giá, phân loại sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong xây dựng cần được đăng tải đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử UBND các tỉnh, thành phố và được kết nối với Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng. Những bất cập về biên soạn, phổ biến cũng như sử dụng thông tin thống kê cần được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng; các địa phương cần chủ động phổ biến thông tin thống kê đến các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trên địa bàn. Cần hoàn thiện thể chế, pháp lý và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê, nghiên cứu ứng dụng phần mềm quản lý số liệu thống kê báo cáo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong xây dựng; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực thống kê.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao tính cấp thiết của cả hai đề tài, đồng thời đánh giá cao sự chuyên nghiệp, nghiêm túc của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài. Theo Hội đồng, nhóm đề tài đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng và đảm bảo chất lượng. Hồ sơ nghiệm thu đề tài tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định. Các báo cáo tổng kết có hàm lượng thông tin phong phú, bố cục hợp lý, nêu bật được sự cần thiết của mỗi đề tài cũng như đưa ra được cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn có tính thuyết phục cao của các đề xuất.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo tổng kết và các sản phẩm của hai đề tài, Hội đồng đóng góp một số ý kiến để nhóm nghiên cứu tiếp thu và chỉnh sửa: nên phân loại tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình theo nguyên nhân thay vì theo công năng của công trình; rà soát lỗi trình bày, lỗi chế bản, đánh máy...

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã nhất trí nghiệm thu hai đề tài Khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện, với kết quả đều đạt loại Xuất sắc.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)