Quảng Ngãi: Thống nhất xây dựng Đề án Phát triển đô thị thông minh

Thứ sáu, 30/07/2021 14:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản thống nhất chủ trương xây dựng Đề án Phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện việc xây dựng Đề án nêu trên theo quy định; thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét trong Quý II/2022.

Theo Tờ trình của Sở Xây dựng, việc xây dựng Đô thị thông minh là ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu, công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động đời sống kinh tế xã hội để nâng cao năng lực quản lý điều hành nhà nước, tạo ra môi trường năng động để doanh nghiệp và người dân được hưởng các dịch vụ thông minh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện chất lượng cuộc sống,…

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)