Hướng dẫn trong quản lý đơn vị cấp nước khai thác nguồn nước

Thứ sáu, 26/03/2021 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1000/BXD-HTKT gửi Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam (gọi tắt là Công ty cấp nước) về việc xin hướng dẫn trong quản lý đơn vị cấp nước khai thác nguồn nước.

1. Về các nội dung liên quan đến khai thác nguồn nước thô, quy hoạch cấp nước, kế hoạch phát triển cấp nước, đầu tư xây dựng công trình cấp nước và ký Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 34 và Điều 32 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, hoạt động đầu tư xây dựng công trình cấp nước phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn đơn vị cấp nước, phân vùng phục vụ cấp nước phải được cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền) quyết định.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP “Thoả thuận thực hiện dịch vụ cấp nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan được ủy quyền với đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước trên địa bàn”, các đơn vị cấp nước phải tuân thủ thực hiện theo quy định này và phải chịu sự kiểm soát của Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP.

2. Căn cứ Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, “Các Dự án đầu tư xây dựng công trình được quản lý thực hiện theo kế hoạch, chủ trương đầu tư, đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 51 của Luật Xây dựng năm 2014 và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan”, việc đầu tư xây dựng công trình tuyến ống D1200 có chiều dài khoảng 2 Km (thuộc công trình cấp I) của Công ty cấp nước phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch phát triển cấp nước, chủ trương đầu tư và phải lập hồ sơ dự án, trình cơ quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trường hợp, Công ty cấp nước không tuân thủ thực hiện các quy định nêu trên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng (quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1000-BXD-HTKT_26032021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1000/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)