Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về công tác quản lý đường đô thị

Thứ hai, 09/07/2012 10:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 14/BXD-HTKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về công tác quản lý đường đô thị

Năm 2008, để thực hiện công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó có hạ tầng giao thông đô thị theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/2/2008.

Thông tư số 04/2008/TT-BXD được ban hành để hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001; Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 và Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004. Đến nay Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001 và Nghị định số 186/2004/NĐ-CP đã được thay thế bằng Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008 và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010, do vậy một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo trì và khai thác sử dụng đường đô thị được quy định tại Thông tư số 04/2008/TT-BXD đã không còn phù hợp. Đối với các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, thiết kế hệ thống đường đô thị được quy định trong Thông tư số 04/2008/TT-BXD phù hợp với Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì vẫn có hiệu lực thi hành.

Về các thủ tục hành chính trong Thông tư số 04/2008/TT-BXD: Thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính theo Đề án đơn giản thủ tục hành chính của Chính phủ, năm 2011 Bộ Xây dựng đã dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2008/TT-BXD trong đó có quy định rõ về trình tự, thủ tục và các quy định của các thủ tục hành chính trong nội dung thông tư số 04/2008/TT-BXD. Tuy nhiên, do việc Nghị định số 186/2004/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, cũng như Nghị định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải đang được chỉnh sửa và sớm ban hành trong thời gian tới, trong đó sẽ làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý giữa hai Bộ. Sau khi các Nghị định trên được ban hành các Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 14/BXD-HTKT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 14 BXD-HTKT 05-7-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)