Thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành cấp nước đô thị vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 của UBND tỉnh Kiên Giang

Thứ sáu, 29/06/2012 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1042/BXD-HTKT gửi UBND tỉnh Kiên Giang về việc thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành cấp nước đô thị vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

Theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP.

1. Tên của nhiệm vụ quy hoạch đề nghị đổi thành “Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025”.

2. Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ ranh giới hành chính của tỉnh Kiên Giang bao gồm diện tích và dân số toàn tỉnh.

3. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cấp nước cho các đô thị, khu vực dân cư tập trung có khả năng kết nối với hệ thống cấp nước tập trung, các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

4. Các chỉ tiêu cơ bản: đề nghị bổ sung chỉ tiêu cấp nước cho khu vực nông thôn.

5. Nội dung quy hoạch cấp nước vùng cần bổ sung như sau:

- Đánh giá các dự án cấp nước đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh;

- Cập nhật và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước.

6. Bản vẽ đồ án quy hoạch cấp nước vùng đề nghị thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1042/BXD-HTKT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 1042 BXD-HTKT 28-6-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)