Chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Thứ sáu, 25/11/2011 09:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 1986/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn.

Theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn, thì quy hoạch quản lý chất thải rắn là quy hoạch chuyên ngành xây dựng. Nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP. Chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn được xác định bằng cách lập dự toán. Có thể tham khảo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng để xác định chi phí lập quy hoạch này.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1986/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 1986.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)