Hướng dẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả với hành vi quy định tại Khoản 6, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP

Thứ năm, 18/02/2021 14:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 490/BXD-TTr gửi Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả với hành vi quy định tại Khoản 6, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định: “công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định” là một trong những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp miễn giấy phép xây dựng sẽ bị xem xét xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều 15 và áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định tại điểm d, khoản 11 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 12 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với hành vi xây dựng công trình không phép, sai phép (khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 15) mà đang thi công xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_490-BXD-TTr_18022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 490/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)