Kết luận thanh tra số 206/Kl-TTr ngày 16/5/2017 đối với BQL dự án 4 - Tổng cục đường bộ Việt Nam trong công tác QLDA đầu tư xây dựng và Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km 848+875 - Km 890+200

Thứ năm, 14/09/2017 13:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết luậnthanh tra số 206/Kl-TTr ngày 16/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Ban quản lý dự án 4 - Tổng cục đường bộ Việt Nam trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km 848+875 - Km 890+200.  
 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
KLTT số 206.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)