Kết luận thanh tra số 256/Kl-TTr ngày 12/6/2017 đối với công tác QLDA đầu tư XD của Trường ĐH Thủy lợi đối với Tiểu dự án xây dựng cơ sở mới trường ĐH Thủy Lợi.

Thứ năm, 05/10/2017 09:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết luận thanh tra số 256/Kl-TTr ngày 12/6/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Trường ĐH Thủy lợi đối với Tiểu dự án Xây dựng cơ sở mới trường ĐH Thủy Lợi trong dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo hệ thống thủy nông (ADB5). 

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
KLTT số 256.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)