Về việc bổ sung các khu vực khoáng sản đá vôi vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Thứ sáu, 20/08/2021 18:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3348/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bổ sung các khu vực khoáng sản đá vôi vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó. việc điều chỉnh, bổ sung các khu vực khoáng sản đá vôi vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 của Luật Khoáng sản; điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch và mục 47 và 48 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Các khu vực khoáng sản đá vôi đề nghị bổ sung vào Quy hoạch phải đảm bảo không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; không quy hoạch để cấp phép đá làm vật liệu xây dựng ở chân sườn đồi, núi dọc theo hai bên đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan theo nội dung Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cần bổ sung số liệu cụ thể về hiện trạng tài nguyên, trữ lượng các mỏ đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để tính toán cung – cầu làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung các khu vực khoáng sản mới vào quy hoạch. Sắp xếp lại các mỏ đá làm vật liệu xây dựng có quy mô nhỏ lẻ, manh mún, gây tác động xấu tới môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất cát nghiền từ đá thay thế cát tự nhiên.

Trên cơ sở các các quy định của pháp luật về quy hoạch và khoáng sản, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tính toán cân đối cung - cầu và xem xét việc điều chỉnh, bổ sung các khu vực khoáng sản đá vôi vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3348-BXD-VLXD_20082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3348/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)