Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Thứ hai, 13/12/2021 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để chuẩn bị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã có công văn 5105/BCĐNƠ&TTBĐS đề nghị Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại các bộ, ngành báo cáo kết qua thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (theo phụ lục 01 kèm theo); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (theo phụ lục 02 kèm theo).

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xin gửi về Bộ Xây dựng (qua Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, địa chỉ: số 37- Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội) trước ngày 31/12/2021; gửi file báo cáo qua địa chỉ vpbcdtwvcsnobds@gmail.com để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5105-BCDNOTTBDS_10122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5105/BCĐNƠ&TTBĐS.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)