Hướng dẫn phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản

Thứ sáu, 12/11/2021 17:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4698/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Đạt Phương hướng dẫn phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Đối với doanh nghiệp trong nước có ngành nghề kinh doanh bất động sản thì được kinh doanh bất động sản theo phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì được kinh doanh bất động sản theo phạm vi quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn nước ngoài không dựa theo tỷ lệ nắm giữ số vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp. Việc xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản nêu trên thì doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản theo quy định tại Chương IV của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4698-BXD-QLN_12112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4698/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)